• زنی که شکلات درست می کند

سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

آیا می توانید کالاها را به عنوان نیاز ما بسته بندی کنید؟

بله، ما می توانیم به عنوان نیاز شما بسته بندی کنیم.

مدت پرداخت چیست؟

دید LC و TT در مدت پیش پرداخت ترجیح داده می شود.

آیا می توانید کیفیت را مطابق با شرکت ما در مشخصات خانه کنترل کنید؟

بله، لطفا مشخصات کیفیت خود را ارائه دهید، ما با تحقیق و توسعه خود بررسی می کنیم و سعی می کنیم مشخصات کیفیت شما را مطابقت دهیم.